December, feestmaand

D

December: wintermaand, maar eigenlijk: feestmaand

Hoewel december de Wintermaand genoemd wordt, leggen we bij Kzing toch meer nadruk op de festiviteiten die in deze maand plaatsvinden: Kerstmis, Oud-en Nieuw en natuurlijk kerstvakantie! Scholen met een Christelijke achtergrond bezitten een gezamenlijk liedrepertoire in de kerstliedjes.

Wij hebben een repertoire waarin de saamhorigheidsgedachte tot uitdrukking wordt gebracht die past bij deze feestelijkheden. Wij merkten dat er behoefte was aan “zingend en dansend vieren” en “gezamenlijkheid”. Ook hier wilden we graag inclusief zijn. Er kan ook op een openbare school prima een winterkoor gevormd worden waar ons liedmateriaal gezongen wordt. Elk kind kan meedoen, ongeacht de levensovertuiging van het kind of de ouders.

FF sociaal allemaal december

Muziekgeschiedenis

Sinterklaas

Kerstmis

Oud- en nieuw

Er is uiteraard enige overlap tussen het materiaal van deze feesten en het wintermateriaal. Het ene feest gaat vaak vloeiend over in het andere.