Deze site is veranderd naar kzing.nl.

Kzing. tv is veranderd in Kzing.nl. (Kzing.tv is alleen nog in de lucht voor de betalingen van een aantal leerlingen.) Als u betekenisvol, vakoverstijgend, inclusief muzisch lesmateriaal voor het Primair Onderwijs zoekt, raden wij u aan een kijkje te nemen op onze totaal vernieuwde en sterk verbeterde site: Kzing.nl. Meer dan 265 nieuwe liedjes, dramalessen, bewegingslessen, luisterlessen, plus een methode om samen te musiceren! Als u op de groene knop klikt, komt u bij Kzing.nl. Hopelijk tot ziens.

 

Een warme groet van het team van Kzing. 

Als u hier klikt komt u op Kzing.nl.