Informatie

Hier vind je informatie over Kzing.

KVK 51571870
Mail: brievenbus@kzing.tv of info@kzing.nl

Kzing is een veelzijdig bedrijf. Je kan ons op allerlei plekken vinden: in privélessen, in het theater, in het primair onderwijs (ook in het speciaal onderwijs), in workshops, etc. Kzing heeft meerdere sites, om iedere doelgroep apart te kunnen bedienen. U bevindt zich nu op de site Kzing.tv.

Kzing.tv biedt docenten in het Primair Onderwijs:

  • muzisch lesmateriaal voor het Primair onderwijs (regulier en speciaal)
  • zoveel mogelijk vakoverstijgend, betekenisvol en inclusief,met een sterke relatie tot de wereld
  • geschikt voor korte lesmomenten
  • dat weinig voorbereidingstijd kost
  • via het digibord aan te bieden is
  • maar ook mogelijkheden biedt voor persoonlijke interactie met de eigen docent
  • en een sterke relatie heeft tot een goed groepsklimaat en inclusiviteit
  • Ongeveer 200 liedjes met karokeversies, luistermateriaal (podcasts, lesfilmpjes, allerlei soorten muziek),acteer- en beweegopdrachten en een methode om te musiceren.

Zo maakt u cultuur, in de breedste zin van het woord, relevant voor uw leerlingen.

Vakoverstijging, intrinsieke motivatie, betekenisvol onderwijs, samenwerken en inclusiviteit zijn voor Kzing meer dan woorden. Wij werken hier bewust aan.

Als u het maandaanbod volgt, komen alle belangrijke thema’s in een schooljaar aan bod. Werken op de Kzing-manier gaat veel verder dan muzische vorming alleen! Toch scoren de leerlingen aan het eind van de basisschooltijd op alle muzische leerlijnen , door het gevarieerde aanbod.

En wat belangrijker is: veel van hen zullen geïnteresseerd geraakt zijn in culturele uitingen in relatie tot de wereld. Ons materiaal sluit immers goed aan bij onderwerpen uit het vakgebied “Oriëntatie op de wereld en jezelf”, of bij andere schoolse vakken. De eigen belevingswereld is uiteraard een goed aanknopingspunt voor betekenisvol onderwijs.

Er is veel liedmateriaal, maar u vindt bij ons ook materiaal om te dansen en te bewegen, materiaal om te acteren, podcasts, luisterlessen, lesfilms, een methode om samen te musiceren, muziekgeschiedenislessen en zelfs materiaal dat te gebruiken is om een goed klassenklimaat neer te zetten.

De meer dan 200 liedjes zijn meestal ingezongen en kennen ook een karaokeversie. Er is al behoorlijk wat ingesproken materiaal, zoals podcasts en er zijn luisterfragmenten met opdrachten. U vindt bij ons ook acteeropdrachten en dansmateriaal.

Zo kunnen docenten zonder veel voorbereiding, ook als zij niet ervaren zijn in de muzische vakken, kunst en cultuur vaker aan bod laten komen.

Dit hoeft niet alleen te gebeuren op speciale lesmomenten, maar kan ook, kort, tijdens andere lessen, waar het materiaal relatie mee heeft. Door vaker, kort aandacht te besteden aan de muzische vakken, zorg je dat kunst en cultuur veel meer deel gaan uitmaken van het leven van de leerlingen.

Het materiaal is ook geschikt voor docenten op muziek- en theaterscholen. Zij kunnen hun eigen kennis toevoegen, om de opdrachten meer verdiepend te maken.

Ons materiaal wordt wekelijks in de praktijk getoetst. We gebruiken alle feedback die we krijgen. We kunnen ook maatwerk leveren, bijvoorbeeld voor een themaperiode.

Bij Kzing vinden we het namelijk leuk om maatwerk te leveren. We kijken graag met jullie samen of we iets voor jullie kunnen betekenen. Dus heeft u een lied nodig voor een project, of wilt u onze input bij een project,… neem dan gerust contact op, via brievenbus@kzing.tv

Wij hopen dat onze visie en werkwijze u aanspreken. Laat ons gerust weten of u iets mist. Wij staan altijd open voor feedback.

Een hartelijke groet van het team van Kzing

Als u meer wil weten over onder onze onderwijsvisie, klik dan op deze link:

Gebruik het digibord
Samen het keyboard exploreren..
Aansluiten bij Oriëntatie op de wereld en jezelf
Aansluiten bij andere vakken
Samenwerkend en onderzoekend leren: boomwhackers sorteren. Waar hebben jullie nou op gesorteerd?
Met elkaar vieren
Stuur ons gerust een mail!

Hieronder vind je  informatie over andere plekken waar je Kzing kan vinden:

Neem een kijkje bij Kzing.nl

Een liedjessite. Een abonnementensite waarop je geen uitgewerkt, methodisch lesmateriaal vindt, maar alleen zo’n 160 liedjes van Kzing, met tekst en karaoke. Deze site is onder andere geschikt voor de leerlingen en oud-leerlingen van Kzing-theaterlessen, maar ook voor docenten en scholen die graag het liedmateriaal voor hun groepen uit willen breiden.

Dit is de site voor privéleerlingen.
Privé piano- en keyboardlessen op maat; individueel en in koppels. Van 6 tot 100 jaar.

Dit is de site voor theaterleerlingen.
Musicallessen voor mensen van 6 jaar tot in de 20, in verschillende leeftijdsgroepen.

Hier vind je informatie over maatschappij-betrokken lessen muzische vorming op een aantal basisscholen in Hoorn. ( Regulier en speciaal onderwijs.)

heb je behoefte aan een speciaal materiaal rondom een thema, of aan advies? Kijk dan eens op deze pagina.

U kunt Kzing ook op Instagram vinden: Kzingsta. Dat is voornamelijk de plek waar de kids en jongeren van Kzing- theater in beeld worden gebracht.

Je kan Kzing ook op Facebook vinden, onder de naam Club Kzing

Kzingmee is ons YouTube account