Onderwijsvisie

Ons aanbod
Kzing, de wereld, spelender wijs!
Samen de ruimte gebruiken in een improvisatieopdracht…

De wereld, spelender wijs.

“De mens speelt alleen, waar hij in de volle betekenis van het woord mens is en hij is alleen daar helemaal mens, waar hij speelt.” Friedrich Schiller (1759-1805).

Bij Kzing zijn we van mening dat juist het Primair Onderwijs spelenderwijs interesse moet wekken voor allerlei verschillende zaken. Dat is immers de plek waar je voor het eerst kennis maakt met “De wereld.” Dus ook met kunst en cultuur.

Cultuur is alles waar mensen zich mee bemoeien: wat ze maken en bedenken; niet alleen voorwerpen, maar ook ideeën. We ervaren cultuur vaak als iets dat ons verbindt en dat onze beschaving zichtbaar maakt. We hebben allemaal met cultuur te maken. Cultuur is leerbaar en wordt overgedragen aan volgende generaties. Die taak ligt, onder andere, bij het onderwijs.

Podcast met info en liedje over Moederdag. Er komen veel verschillende muziekstijlen aan bod.
Samen uitzoeken hoe noten lezen werkt…. Op melodica’s.

De vraag is: hoe maak je kunst en cultuur interessant voor leerlingen?

We vinden bij Kzing dat er een speels element in leren moet zitten én dat het betekenisvol moet zijn voor een leerling. De eigen belevingswereld is immers een goed aanknopingspunt voor betekenisvol onderwijs. Bezig zijn met iets dat je interesseert, vergroot de intrinsieke motivatie. Onze lessen stimuleren dat door:

  • een fijn klassenklimaat te ondersteunen
  • betekenisvol onderwijs te ondersteunen
  • autonomie en eigenaarschap aan te spreken in de opdrachten
  • hands on en minds on werken te stimuleren
  • samenwerken in te zetten bij opdrachten
  • onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren

Als leren leuk en uitdagend is, doe je het graag en vaak. Zo leer je veel.

Het motto voor Kzing.tv is daarom: “De wereld spelender wijs.”

Zingen over de bibliotheek. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van Kinderboekenweek, of naar aanleiding van een bibliotheekbezoek

Cultuur verdient meer dan een uur

Kzing is een voorstander van vakdocenten die cultuurlessengeven op scholen, maar één moment is te weinig. Cultuur moet geen vak apart zijn dat slechts één keer per week door een speciale leerkracht gegeven wordt.

Cultuur verdient, als drager van onze beschaving, meer aandacht en moet betrokken worden bij veel van wat leerlingen leren. Zo worden kunst en cultuur “gewoner” en gaan meer deel uitmaken van het leven van de leerlingen. Op die manier haal je het elitaire weg.

Deze juf is geen vakleerkracht, maar durft wel te bewegen.
Een jarige collega toezingen. Samen vieren

Twee zaken staan hier in de weg:

1. Docenten hebben vaak het gevoel dat ze niet bekwaam genoeg zijn om met het de kunst- en cultuurvakken aan de gang te gaan of voelen zich geremd om dit te doen door gêne.

2. Docenten hebben veel taken en ervaren dat ze te tijd weinig hebben voor de muzische vakken.

Ten aanzien van het eerste punt:

Twijfel niet aan jezelf. Jij ziet je leerlingen iedere dag en weet als geen ander wat er in de belevingswereld van jouw clubje leeft.

Zoek daar aansluiting bij. Zoek iets dat bij jou past, of bij het thema dat op school behandeld wordt, of bij dat wat er toevallig in je groep speelt.

Liedje om een project over onderzoeksvragen te initiëren..
Samen praten over wat je beluisterd hebt…
Lied en les over Vikingen..
Beluister tijdens een lunch op een regenachtige dag even een podcast…
Of bekijk een lesfilmpje…

Benader cultuur alsof je, samen met je groep, een onderzoeker bent die iets onderzoekt. Het is namelijk van enorm belang dát er gezongen, gedanst en geluisterd wordt, dat er gedichten worden voorgelezen, schilderijen worden bekeken en muziek beluisterd wordt.

Een docent die zingt, laat horen dat hij/zij zich niet schaamt de eigen stem te laten horen. Een docent die zich verwondert over een schilderij, laat zien dat kunst hem/haar ook kan verwonderen.

Je enthousiasme telt meer dan welke vaardigheid ook!

De kwaliteit van ons materiaal, zorgt dat de kwaliteit ook “gedekt” is. Veel liedjes zijn bijvoorbeeld al voor je ingezongen en veel materiaal is al helemaal uitgewerkt, waarbij we gelet hebben op verschillende leerlijnen.

Jij mag het gewoon samen met je groep ontdekken.

Ten aanzien van het tweede punt:

Link kunst en cultuur zo veel mogelijk aan ieder ander schoolvak en zéker aan het vakgebied “Oriëntatie op de wereld en jezelf.” Vakoverstijging geeft tijdwinst en leerwinst.

Om die reden zetten we ons materiaal bij Kzing niet alleen in om muzische vaardigheden te vergroten, maar óók om leerlingen te leren zich te verhouden tot de wereld en zichzelf op een positieve manier te presenteren.

Zo maak je kunst en cultuur betekenisvol, interessant en relevant, zelfs voor leerlingen die van nature niet veel interesse in de muzische vakken hebben.

Een tweede tip: korte momenten

Hou deze muzische momenten kort. Ze kunnen een moment van ontspanning betekenen in een andere les (bijvoorbeeld een lied zingen over het onderwerp)  of tussen twee lessen. (Bijvoorbeeld even bewegen tussendoor, of bewegend leren.)

Door de momenten kort te houden, houd je de aandacht beter vast. Dit werkt ook beter voor leerlingen die in eerste instantie minder openstaan voor het vakgebied.

Deze korte momenten kunnen ook nog eens een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschapszin in de groep. Je leert elkaar van een andere kant kennen.

Theater gebouwd van lego
In koppels het keyboard exploreren.

Doordat cultuur vaak (maar kort) aan bod komt, gaan leerlingen het meer vanzelfsprekend vinden om het bij hun leven te betrekken.

Samenwerken

We streven ook naar opdrachten voor koppels en groepjes. Als er in een les ook nog een samenwerkingsopdracht zit, werk je bijvoorbeeld ook nog eens aan de leerlijn “Leren leren”.

We vinden het belangrijk dat leerlingen als collega’s met iedereen kunnen samenwerken.

Ze leren dan gebruik te maken van de eigen en van andermans talenten en creativiteit. Ze ontwikkelen samen een jargon en het geleerde beklijft beter.

Luisteren naar wintermuziek van Prokofiev
Tekening gemaakt bij deze muziek…

Wie speelt, musiceert, creëert, beweegt, luistert, kijkt en ondertussen kennis maakt met maatschappelijke onderwerpen en andere kunstuitingen, leert om een mening te hebben, mee te praten en zichzelf creatief en kunstzinnig uit te drukken.

Hierbij worden eigenaarschap en authenticiteit aangesproken. Kinderen mogen ook zelf onderzoeken en hands on, minds on werken.

Dit geeft zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld.

Authenticiteit

We stimuleren leerlingen om hun eigen smaak en visie op kunst te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen standpunt kunnen verwoorden, maar ook om hen begrip bij te brengen voor mensen die een andere smaak hebben, of anders denken dan zij.

Ook dit bevordert inclusiviteit.

Lied over vormen
voor groep 1 en 2, gecombineerd met bewegend leren
Lied en acteeroefening over emoties…
Lied over voegwoorden

Cultuurmomenten zijn in onze visie waardevolle momenten van spontaan en ontspannen leren, die zelfvertrouwen en gemeenschapszin bevorderen.

Door actief met kunst bezig te zijn, raken leerlingen vertrouwd met out of the box-denken.

Volgens ons is “vrijheid” absoluut noodzakelijk om creatief en speels te kunnen zijn.

Al te veel van te voren vastgelegde doelen die een leeropbrengst van hoog niveau vereisen, kunnen creativiteit om zeep helpen. Het is vaak veel interessanter om samen te gaan “spelen” en te kijken wat je ondertussen leert.

Je hoeft er niet goed in te zijn om ermee bezig te zijn. Je hoeft er niet goed in te zijn om ervan te kunnen genieten. Je hoeft er alleen maar vaak, enthousiast mee bezig te zijn.

Het woord “amateur” heeft een negatieve bijsmaak gekregen, maar we moeten onthouden dat het eigenlijk “liefhebber” betekent!

Wij, als vakkrachten (afgestudeerd docent muziek en afgestudeerd docent Primair Onderwijs) , helpen jullie met ons materiaal om het niveau te bewaren.