December, feestmaand

D

December: wintermaand, maar eigenlijk: feestmaand

Hoewel december de Wintermaand genoemd wordt, leggen we bij Kzing toch meer nadruk op de festiviteiten die in deze maand plaatsvinden: Kerstmis, oud en nieuw en natuurlijk kerstvakantie!

Scholen met een Christelijke achtergrond bezitten een gezamenlijk liedrepertoire in de kerstliedjes. Wij hebben inmiddels een repertoire waarin de saamhorigheidsgedachte tot uitdrukking wordt gebracht die past bij deze feestelijkheden. Wij merkten dat er behoefte was aan “zingend en dansend vieren” en “gezamenlijkheid”. Ook hier wilden we graag inclusief zijn. Er kan ook op een openbare school prima een winterkoor gevormd worden waar ons liedmateriaal gezongen wordt. Elk kind kan meedoen, ongeacht de levensovertuiging van het kind of de ouders.

FF sociaal allemaal december

Muziekgeschiedenis

Sinterklaas

Kerstmis

Oud- en nieuw

Er is uiteraard enige overlap tussen het materiaal van deze feesten en het wintermateriaal. Het ene feest gaat vaak vloeiend over in het andere.

November, regenmaand

D

November: nevel- en regenmaand

November wordt ook wel de “Nevel- en regenmaand” genoemd. Dat heeft natuurlijk geen uitleg nodig.

Vroeger werd november in Nederland de “Slachtmaand” genoemd, omdat in die periode dieren geslacht werden. Het vlees werd dan zo bewerkt, dat het lang bewaard kon worden. Zo hadden mensen, ook in de tijd dat er nog geen vriezer was, de hele winter te eten.

In november zijn er een paar leuke feesten. Om te beginnen Halloween, Sint Maarten en later in de maand komt ook Sinterklaas naar ons land.

FF sociaal november

Muziekgeschiedenis

Regen, wind, mist en nevel

Halloween

Sint Maarten

Sinterklaas komt aan

Oktober, dierenmaand

D

Oktober: Dierenmaand

Oktober noemen we bij Kzing de “Dierenmaand”, omdat het 4 oktober Dierendag is. Maar er gebeurt meer in oktober. Ook de “Herfstmaan” oftewel de “Bamismaan” valt in oktober, namelijk op 1 oktober. Meestal valt Kinderboekenweek ook in oktober. Bovendien is het op 11 oktober ook nog Wereldmeisjesdag.

FF sociaal allemaal

Communiceren kun je leren! Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden in de les.

Muziekgeschiedenis

In oktober luisteren we naar muziek uit de Barok en muziek uit de Rococo

Bamismaan 1 oktober

Dierendag 4 oktober

KInderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober

Onze tip: stel het verhaal centraal. Tegenwoordig wordt er minder gelezen. Hoewel lezen een belangrijke vaardigheid is, komt het verhaal ook op andere manieren bij ons. Via luisterboeken, films, theatervoorstelling enz. Om het lezen te stimuleren, kun je een deel van een goed leesbaar, spannend verhaal voorlezen en de groep uitnodigen om het verhaal zelf af te lezen.

Wereldmeisjesdag 11 oktober


September, herfstmaand

D

September: herfstmaand

September wordt wel de “Herfstmaand” genoemd. Dat is ook logisch, want in die maand begint de herfst. Dat zie je ook terug in de natuur: de bomen verkleuren en de bladeren gaan vallen. De vogels vertrekken. Het wordt tijd voor warmere kleding. De herfst vindt men vaak een melancholieke tijd.

FF sociaal allemaal

Muziekgeschiedenis

De herfst

Tijd voor sprookjes

September is ook een goede periode om aandacht te besteden aan sprookjes. Sprookjes zijn volksverhalen met een moraal, die werden verteld om mensen voor te bereiden op het echte leven. Je begrijpt dat we hier geen gruwelijke sprookjes hebben geplaatst.

Je hebt in september de juiste sfeer om een sprookje te vertellen. Veel verhalen spelen zich af in het bos. Buiten schemert het ook al eerder. Het is knus om binnen bij de kachel een sprookje te vertellen, terwijl het buiten een beetje miezert, waait of mistig is.

Muziek rondom Vikingen, ridders en kastelen.

Augustus, oogstmaand

Augustus: Oogstmaand In autustus besteden we aandcht aan de volgende thema’s:

  1. Je veilig en gelukkig voelen op school
  2. Het begin van de muziekgeschiedenis: de oude culturen
  3. Oogst: voeding
  4. Naar elkaar luisteren
  5. Trots zijn op jezelf

FF sociaal allemaal

Muziekgeschiedenis

Eten van de oogst

Naar elkaar luisteren

We gaan weer naar school. Om het samen goed te hebben, moeten we samen aandacht besteden aan goed naar elkaar (en de leerkracht) luisteren:

Pride

Eind juli, begin augustus vinden veel Pride parades plaats, onder andere in Amsterdam. Die besteden aandacht aan de emancipatie van de lhbtiq+ gemeenschap. Geaardheid en gender horen aan bod te komen in het primair onderwijs. Je kunt er op een passende manier aandacht aan besteden. Passend, wil volgens ons zeggen: met het passende respect, op het passende moment, in passende bewoordingen die recht doen aan de groep. De docent kan dit zelf goed inschatten.

Kzing gaat het onderwerp zeker niet uit de weg, maar bedt het in in het thema “inclusiviteit”. De regenboog is een mooi symbool van eenheid in diversiteit: iedereen is anders; iedereen is mooi.

Augustus: Oogstmaand

Augustus is de laatste zomermaand. Die werd vroeger in Nederland de oogstmaand genoemd. Oogsten betekent rijpe vruchten plukken, of gewassen van het land halen, zodat mensen het kunnen gebruiken. Het woord “oogst” komt waarschijnlijk zelfs van het Latijnse woord “augustus”.

“Oogst” wordt ook wel eens figuurlijk gebruikt. Kinderen worden dan de “oogst” van hun ouders genoemd. Als je hard gewerkt hebt en dan overgaat, is dat “de oogst” van al je ijverige werk. Als je veel wil leren, moet je goed opletten en luisteren op school.

Fruit, groenten en granen zijn gezond. Het eten van gezond voedsel is één van de eerste aandachtspunten bij de leerlijnen van Oriëntatie op de wereld en jezelf. Natuurlijk besteed je daar ook op school aandacht aan. We komen er later in het schooljaar op terug.

Juli, vakantiemaand

D

Juli: Vakantiemaand

Juli is de vakantiemaand, hoewel sommige scholen pas laat vakantie hebben. Dat hangt af van de vakantiespreiding. Mensen gaan naar andere gebieden, andere landschappen of ze gaan lekker thuis relaxen. Ook leerlingen hebben de tijd om zes weken uit te rusten. Begin juli valt Keti Koti.

FF sociaal allemaal

Muziekgeschiedenis

Vakantie: tijd om op te laden!

De wereld rond in muziek

Keti koti

1 juli vieren mensen in Suriname Keti Koti. Dat is een feest omdat de slavernij werd afgeschaft. Ook Nederlandse mensen met Surinaamse achtergrond vieren het feest. We willen dan ook even stilstaan bij het begin van de slavernij en de geschiedenis van de discriminatie van mensen van kleur.

Musiceren

Mei, vrijheidsmaand

Mei: Vrijheidsmaand

In de maand mei staan we stil bij de vrijheid. Dat komt doordat wij dan het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de oorlog en op 5 mei vieren we de vrijheid. Vaak valt Moederdag in deze maand.

FF sociaal allemaal mei

Muziekgeschiedenis

Vrijheid

Pride

Dit thema vatten we breed op: iedereen mag trots zijn op de persoon die men is, op het eigen gender, de eigen geaardheid, kleur, talenten en lijf..

Moederdag

Dit thema vatten we bij Kzing breed op. Ook kinderen die thuis geen moederfiguur hebben, of kinderen die meer moeders of een bonusmoeder of pleegmoeder hebben, moeten zich in het thema kunnen vinden. Er is altijd wel iemand die voor hen zorgt, voor wie ze iets moois kunnen maken. Vaders, opa’s, oma’s etc. kunnen ook “moederen” over iemand.

April, Paasmaand

D

April: Paasmaand

April wordt wel de Paasmaand genoemd, maar Pasen valt niet altijd hetzelfde. In 2022 valt Pasen inderdaad in april: op 17 en 18 april. Maar er gebeurt nog veel meer in april. 22 april is het de dag van de Aarde en Koningsdag valt op 27 april. Dan zijn natuurlijk de Koningsspelen. Materiaal om te bewegen vind je in FF sociaal allemaal van april.

FF sociaal allemaal april

Muziekgeschiedenis

1 april, grapjesdag

Lente en Pasen

22 april: De dag van de aarde

Koningsdag 27 april

Maart, lentemaand

Maart: Lentemaand

Maart is de lentemaand. Het groen begint uit te lopen. Kinderen gaan weer meer buiten spelen. Vroeger werd voor Pasen de Grote Schoonmaak gedaan. Daarom besteden we ook aandacht aan het schoonhouden van de ruimtes waar je in verblijft. Niet voor niets valt de Nationae Opschoondag in maart. Dit jaar op de 19e. Pasen valt trouwens dit jaar niet in maart, maar op 17 en 18 april. Holi Phagwa valt dit jaar op vrijdag 18 maart. De laatste zondag van maart gaat de zomertijd weer in.

FF sociaal allemaal maart

Muziekgeschiedenis

Lente

Laten we luisteren naar jazzmuziek

Musiceren:

Februari, korte maand

D

Februari: Korte maand of Schrikkelmaand

Februari is een korte maand. Eén keer in de vier jaar is het jaar 1 dag langer, 366 in plaats van 365 dagen. Dan is het een schrikkeljaar. Dat is zo als het jaargetal deelbaar is door 4. Dus in 2024 is het weer zover.

In februari vieren we Valentijnsdag. Ook gaan Christenen de Vastentijd in met een vrolijk feest: Carnaval. (Dit jaar van 26 februari tot en met 1 maart). Een goede tijd om aandacht te besteden aan clownerie. Het is trouwens nog steeds winter.

FF sociaal allemaal februari:

FF sociaal allemaal januari

Muziekgeschiedenis

Valentijnsdag

Carnaval

Winter

Januari, startmaand

D

Januari: Startmaand

Januari is de eerste maand van het nieuwe jaar; de startmaand. We pakken het werkleven weer op. Na lekker vrij onszelf te zijn geweest in de vakantie, moeten we weer in groepen functioneren. Daarom besteden we weer aandacht aan weerbaarheid en zelfrespect.

Januari is een maand waarin verder niet veel lijkt te gebeuren. Maar het weer is vaak wel echt winters. Daarom besteden we juist in deze maand aandacht aan de winter, want in de maand waarin de winter begint (december), ging de aandacht meer uit naar de feesten.

FF sociaal allemaal januari

Muziekgeschiedenis

Winter

Maandselectie

Deze functie is nog in ontwikkeling

Deze zoekfunctie maakt een selectie voor u van materiaal dat in een bepaalde maand relevant is. Ook de rest van het materiaal hebben we verdeeld over de maanden. Die indeling hoort bij onze jaarplanner.

Filter eerst op de maand van het jaar. U krijgt dan een selectie van materiaal dat in die specifieke maand relevant kan zijn.

Filter daarna op doelgroep. U krijgt dan al het relevante materiaal voor die maand, voor uw specifieke doelgroep.

Zoeken
MaandFIlteren van zoekresultaat
Filter op onderwerp
Muzikale onderwerpen
Filter op doelgroep

Verantwoording

De verhouding van de leerling tot alles om zich heen is de insteek bij ons aanbod.

De kern van ons onderwijs ligt bij het aansluiten van wat er leeft in de wereld van de leerlingen. Het materiaal wordt daardoor interessant en in hoge mate vakoverstijgend.

Het is de bedoeling dat cultuur een ondersteunende pijler wordt bij wereldoriëntatie. Als het cultuuraanbod van kwaliteit is, sla je als docent twee vliegen in één klap.

De docent kan zonder veel voorbereiding regelmatig korte periodes (10 minuten) bezig zijn met kant- en klaar materiaal. Dit kan naast het aanbod van een vakleerkracht, maar als die niet aanwezig is, ook ter vervanging van het aanbod van een vakleerkracht. Ook vakleerkrachten kunnen dit materiaal gebruiken, ter ondersteuning van hun lessen.

Als er een jaar met Kzing gewerkt is, zijn alle leerdoelen behaald.

Na acht schooljaren is het uitstroomniveau hoog

Wanneer u met Kzing werkt, groeien in de loop van de schooljaren niet alleen de vaardigheden op elk gebied stap voor stap, maar leerlingen raken er aan gewend om te luisteren, zingen, dansen, bewegen, acteren, zich een mening te vormen, de ruimte te gebruiken, elkaar te helpen, zich te verdiepen in de eigen cultuur en andere culturen en zich te presenteren.

Er is een stijgende lijn in moeilijkheidsgraad per bouw.

In de loop van een schooljaar komen alle aspecten van muzisch onderwijs aan bod

Wanneer u iedere maand met Kzing werkt, komen in de loop van het (school)jaar alle aspecten van cultuuronderwijs aan bod: zingen/rappen, bewegen, dansen, acteren, musiceren, luisteren, leren, andere culturen, de eigen cultuur, etc.

Voor zover mogelijk is er ook een opbouw per maand, maar ervaring leert dat het niet erg is als er af en toe iets uitdagends wordt aangeboden.

Resultaat

Het allerbelangrijkste element van deze vorm van onderwijs is, dat leerlingen vertrouwd raken met kunst en cultuur, door plezierige activiteiten.

Juni, zomermaand

D

Juni: zomermaand

Juni is de maand waarin het zomer wordt. Lekker: zon, zee, strand ! Maar het is ook het seizoen van de kriebelbeestjes. 19 juni is een dag om aandacht te besteden aan alle vaders en andere verzorgers in het leven.

FF sociaal allemaal juni

Muziekgeschiedenis

De week van de zomer

Kriebelbeestjes

In de zomer ontmoeten we veel kriebelbeestjes. Hoewel je het je soms moeilijk kan voorstellen, zijn al die beestjes belangrijk voor ons. Ze maken deel uit van de voedselketen.

19 juni: een dag voor vaders en alle andere lieve verzorgers in ons leven.

In onze tijd is het niet vanzelfsprekend dat de meeste kinderen één vader en één moeder hebben. Maar de meeste leerlingen hebben vast wel een verzorger die op deze dag een extraatje verdient. Kinderen kunnen zelf bepalen wie dat is.

De zomer is in het land !