Aangenaam kennis te maken

Kzing is een bedrijf van Ellis Castenmiller. Ze werkt hierin nauw samen met Evan en Patrick Castenmiller.

Vanuit dit bedrijf worden verschillende activiteiten ondernomen. Op deze pagina maakt u kennis met ons team.

Ellis is al 39 jaar gediplomeerd muziekdocent (piano en keyboard) en inmiddels 18 jaar dramadocent. Ze schrijft en componeert vrijwel al het materiaal zelf. Zij maakt ook het materiaal voor de basisscholen; meestal in overleg met Evan. Bijna al het materiaal wordt dus speciaal voor de doelgroep gemaakt en is beproefd in de praktijk. Ook geeft zij privé muziekles aan huis. In het materiaal dat zij maakt, laat Ellis zien dat ze sterk maatschappij betrokken is. Onderwijs is een passie van haar.

Evan heeft jarenlang geacteerd in amateur musicals, veel danslessen en muzieklessen genoten en is afgestudeerd aan de iPabo als docent primair onderwijs. Zijn uitstroomprofiel was “Talent en excellentie” en hij heeft de minor “Muziek in de klas” gedaan. Evan maakt sinds 2013 de choreografieën voor Kzing en staat als docent voor de theatergroepen. Hij geeft, naast zijn baan als onderwijzer en dramadocent, vanuit Kzing inmiddels al 6 jaar muziekles op basisscholen. Hij heeft daardoor goed zicht op het niveau van elke leeftijdsgroep.

Ellis en Evan voeren samen de regie in jeugdmusicals voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook maken zij samen materiaal voor het primair onderwijs.

Patrick werkt op de achtergrond, maar zonder zijn steun zou Kzing niet kunnen bestaan.

Hij zet zich in bij de website, de techniek, bij de decors, bij de administratie en de hand- en spandiensten.

Naast dit team zijn er nog talloze vrijwilligers, zonder wie Kzing niet goed zou kunnen functioneren. Hiernaast ziet u een aantal van hen. Wij zijn alle vrijwilligers heel erg dankbaar.