Aangenaam kennis te maken

Kzing is een bedrijf van Ellis Castenmiller.

Kzing KVK 51571870

Ze werkt hierin nauw samen met Evan en Patrick Castenmiller.

Vanuit dit bedrijf worden verschillende activiteiten ondernomen:

Wij laten u graag kennis maken met het team van Kzing:

Ellis is al 40 jaar gediplomeerd muziekdocent (piano en keyboard) en inmiddels 20 jaar dramadocent. Ze schrijft en componeert vrijwel al het liedmateriaal voor Kzing zelf, op de volksliedjes na. Ook schrijft zij de theaterstukken van Kzing en maakt zij het materiaal voor de basisscholen; tegenwoordig vaak in overleg met Evan. Bijna al het materiaal wordt dus speciaal voor de doelgroep gemaakt en is beproefd in de praktijk.

Ellis geeft daarnaast privé muziekles aan huis. In het materiaal dat zij maakt, laat zij zien dat ze sterk maatschappij betrokken is. Onderwijs is een passie van haar. Ze verdiept zich in leerlijnen en de aansluiting bij Het Primair onderwijs.

Ellis vindt het ook uitdagend om les te geven aan mensen die, bijvoorbeeld door een beperking, moeite hebben met het reguliere onderwijs.

Evan is de naaste collega van Ellis. Hij werkt al sinds 2013 voor Kzing. Hij staat als docent voor de theatergroepen van Kzing, verzorgt daar de regie en de choreografieën, geeft vanuit Kzing muzische lessen op verschillende basisscholen, zowel in het regulier als het speciaal onderwijs en is betrokken bij de content van de sites van Kzing.

Evan heeft jarenlang geacteerd in amateur musicals, veel danslessen en muzieklessen genoten en is afgestudeerd aan de iPabo als docent primair onderwijs. Zijn uitstroomprofiel was “Talent en excellentie” en hij heeft de minor “Muziek in de klas” gedaan.

Naast zijn werk bij Kzing is hij onderwijzer op een Jenaplanschool. Als onderwijzer heeft hij goed zicht op het niveau en de belangstellingswereld van elke leeftijdsgroep.

Ellis en Evan voeren samen de regie in jeugdmusicals voor verschillende leeftijdsgroepen en maken samen materiaal voor onderwijssituaties.

Patrick werkt op de achtergrond, maar zonder zijn steun zou Kzing niet kunnen bestaan.

Hij zet zich in bij de website, de techniek, bij de decors, bij de administratie en de hand- en spandiensten.

Naast dit team zijn er nog talloze vrijwilligers, zonder wie Kzing niet goed zou kunnen functioneren. Hiernaast ziet u een aantal van hen. Wij zijn alle vrijwilligers heel erg dankbaar.