Maandselectie

Deze functie is nog in ontwikkeling

Deze zoekfunctie maakt een selectie voor u van materiaal dat in een bepaalde maand relevant is. Ook de rest van het materiaal hebben we verdeeld over de maanden. Die indeling hoort bij onze jaarplanner.

Filter eerst op de maand van het jaar. U krijgt dan een selectie van materiaal dat in die specifieke maand relevant kan zijn.

Filter daarna op doelgroep. U krijgt dan al het relevante materiaal voor die maand, voor uw specifieke doelgroep.

MaandFilter op onderwerp
Muzikale onderwerpen
Filter op doelgroep

Verantwoording

De verhouding van de leerling tot alles om zich heen is de insteek bij ons aanbod.

De kern van ons onderwijs ligt bij het aansluiten van wat er leeft in de wereld van de leerlingen. Het materiaal wordt daardoor interessant en in hoge mate vakoverstijgend.

Het is de bedoeling dat cultuur een ondersteunende pijler wordt bij wereldoriëntatie. Als het cultuuraanbod van kwaliteit is, sla je als docent twee vliegen in één klap.

De docent kan zonder veel voorbereiding regelmatig korte periodes (10 minuten) bezig zijn met kant- en klaar materiaal. Dit kan naast het aanbod van een vakleerkracht, maar als die niet aanwezig is, ook ter vervanging van het aanbod van een vakleerkracht. Ook vakleerkrachten kunnen dit materiaal gebruiken, ter ondersteuning van hun lessen.

Als er een jaar met Kzing gewerkt is, zijn alle leerdoelen behaald.

Na acht schooljaren is het uitstroomniveau hoog

Wanneer u met Kzing werkt, groeien in de loop van de schooljaren niet alleen de vaardigheden op elk gebied stap voor stap, maar leerlingen raken er aan gewend om te luisteren, zingen, dansen, bewegen, acteren, zich een mening te vormen, de ruimte te gebruiken, elkaar te helpen, zich te verdiepen in de eigen cultuur en andere culturen en zich te presenteren.

Er is een stijgende lijn in moeilijkheidsgraad per bouw.

In de loop van een schooljaar komen alle aspecten van muzisch onderwijs aan bod

Wanneer u iedere maand met Kzing werkt, komen in de loop van het (school)jaar alle aspecten van cultuuronderwijs aan bod: zingen/rappen, bewegen, dansen, acteren, musiceren, luisteren, leren, andere culturen, de eigen cultuur, etc.

Voor zover mogelijk is er ook een opbouw per maand, maar ervaring leert dat het niet erg is als er af en toe iets uitdagends wordt aangeboden.

Resultaat

Het allerbelangrijkste element van deze vorm van onderwijs is, dat leerlingen vertrouwd raken met kunst en cultuur, door plezierige activiteiten.