Scatman

OB-MB-BB-ML

Scatman John zingt Scatman

Hieronder kan je wat regels uit de tekst lezen:

Kennen jullie Scatman John? Hij heette eigenlijk John Paul Larkin. Als kind stotterde hij heel erg. Daardoor was zijn jeugd niet zo leuk.

Vanaf zijn 12e speelde hij piano. Hij hoorde Armstrong en Fitzgerald scatten.

In 1990 verhuisde hij naar Berlijn en ging daar jazz muziek maken. Daar zong hij ook bij. Zijn manager zei hem dat hij zijn stijl moest combineren met dance en hiphop.

Zijn eerste grote single was: Scatman, in 1995. Hij wilde met dit nummer kinderen die stotteren helpen om hun angst voor praten te overwinnen. Daarna liet hij zich Scatman John noemen.

Hieronder vertalen we de belangrijkste woorden uit de tekst:

I’m the Scatman/ Ik ben de Scatman

Ski-bi dibby dib yo da dub dub enz.

Everybody stutters one way or the other/ Iedereen stottert wel op de één of andere manier.
So check out my message to you/ dus luister naar mijn boodschap voor jou
As a matter of fact, I don’t let nothin’ hold you back/ Het is een feit, laat niks je tegenhouden

If the Scatman can do it, so can you/ Als de Scatman het kan, kan jij het ook.

Everybody’s sayin’ that the Scatman stutters/ Iedereen die zegt dat de Scatman stottert
But doesn’t ever stutter when he sings/ Maar dat hij nooit stottert als hij zingt
But what you don’t know, I’m gonna tell you right now/ Maar wat jij niet weet, vertel ik je nu

That the stutter and the scat is the same thing/ Dat de stotter en de scat hetzelfde zijn.

Als iemand scat, zingt die persoon dus woorden die niet echt iets betekenen. Er worden woorden gebruikt als Doodah, of Be-bop, Doo-wee, dee-bee-dee-bee-dee, of Bam… Het lijkt wel op jabbertalk.

Hoe zijn ze daar nou mee begonnen?

Sommige mensen zeggen dat Louis Armstrong een keer per ongeluk zijn bladmuziek van de Heebie-jeebies liet vallen en toen maar gekke woorden ging zingen. Maar dat lijkt niet waar te zijn, want er waren al eerder artiesten die scatten. Het gebruik van nep-woorden hoor je ook al in de bluesmuziek. Het komt ook voor in Joodse muziek, muziek van de Indiaanse bewoners van Amerika, bij jodelaars in Oostenrijk… en op nog meer plekken. Maar misschien is Louis Armstrong wel de eerste geweest die in de jazz muziek ging scatten.

Ook mensen zoals Cab Calloway en Ella Fitzgerald (grote namen in de jazz) waren goed in scatten.