Allemaal zingen

D

Samen zingen of gedichten voordragen met uw groep? Gewoon doen!      

Bij Kzing vinden we dat juist basisschooldocenten interesse kunnen prikkelen voor kunstzinnige vakken. Je hoeft niet goed te kunnen zingen, om te zingen. Plezier moet voorop staan, want wat je graag doet, doe je vaker en ach, al doende leert men.

Beschouw het samen zingen als een gezamenlijke zoektocht, waarbij iedereen zo goed mogelijk zijn of haar best doet. Je stelt:

  • We gaan proberen alle woorden goed uit te spreken (articulatie)
  • We proberen de melodie zo goed mogelijk te zingen (zuiverheid)
  • We proberen om samen als een echt koor te klinken en daarom luisteren we goed naar elkaar, of iedereen hetzelfde klinkt..
  • Waar gaat de tekst van het lied over?
  • Wat voor sfeer heeft het lied? Welk gevoel hoort erbij?
  • Probeer woorden als “hoger” en “lager” en “sneller” en “langzamer” (en de andere parameters) te gebruiken en let er op of de woorden kort of lang aangehouden moeten worden.
  • U zet hardnekkige brommers tussen goed zingende kinderen, maar laat hen altijd meedoen en zegt nooit iets over het brommen. Wij hebben al zo vaak meegemaakt dat het dan helemaal goedkomt. Doe af en toe de sirene-oefening, zodat brommers ervaren dat zij hoger en lager met hun stem kunnen.

Het is natuurlijk prachtig als je aandacht kunt besteden aan deze zaken, maar wij vinden dat het vooral belangrijk is dát er gezongen wordt. Wie durft te zingen, durft zijn/haar eigen stem te laten horen. Dat is de belangrijkste boodschap die je als docent kunt uitdragen.

Voor- en nadoen

Wij zijn ons ervan bewust dat het tegenwoordig gebruikelijk is om een lied heel vaak voor te zingen, voordat leerlingen mee mogen doen. Natuurlijk vinden wij ook dat een lied een keer in zijn geheel moet worden voorgezongen, maar leerlingen willen meedoen! Als ze te lang moeten wachten, verliezen ze interesse en motivatie. In achttien jaar muziekonderwijs voor de groepen hebben wij ervaren dat korte stukjes voorzingen en daarna nazingen toch echt héél effectief is en veel betrokkenheid oplevert.

De eerste keer dat een lied aangeleerd wordt, wordt het als het ware in de grondverf gezet. Aan het einde van de les lijken de leerlingen het nog niet echt te beheersen. Maar: als je de dag erna het lied herhaalt, zal je ervan staan te kijken hoe goed de groep het al kan zingen.

In de volgende lessen kan je natuurlijk steeds kritischer op het resultaat worden.

Vakoverstijgend bezig zijn

Leerlingen zingen graag over onderwerpen waarvoor zij belangstelling hebben. Dit kunnen eigentijdse liedjes zijn, bijvoorbeeld popliedjes, traditionele volksliedjes, of nieuw materiaal, onder andere van Kzing. Zingen in een andere taal vinden kinderen helemaal spannend.

De inhoud van liedjes, leent zich bijna altijd om vakoverstijgend bezig te zijn. Vaak nodigt het liedmateriaal uit om samen over een onderwerp te praten. Je moet immers wel begrijpen wat je zingt. Bij sommige liedjes hoort een spel, bij andere liedjes horen gebaren.

Als je extra aandacht aan inhoud wil besteden, kan je een lied benaderen als gedicht. Je kan natuurlijk ook een aparte les over het voordragen van gedichten geven.

Door het zingen van liedmateriaal groeit ook de woordenschat, zowel passief als actief, is onze ervaring.

Onderschat uw leerlingen niet

Hoe ouder de leerling, hoe meer eisen er gesteld kunnen worden aan de moeilijkheidsgraad van de liederen. Oudere kinderen hebben een langere adem en kunnen lastige ritmes beter aan. Ook kunnen zij bijvoorbeeld in het Engels zingen en soms lukt het zelfs om in canon te zingen. Maar: onderschat de leerlingen niet. Zij kunnen meer aan dan je denkt! Dat hebben we al zo vaak mogen ervaren.

Gebaren ondersteunen de zang

Het maken van gebaren tijdens het zingen, helpt de leerlingen. Dat kunnen zowel gebaren zijn die bij de liedtekst passen, als gebaren die aangeven of kinderen omhoog of omlaag moeten gaan met de stem.

Soms kan er een hele “choreografie” voor de handen gemaakt worden. Dan maken de leerlingen het hele lied door gebaren bij de tekst. Op die manier wordt er ook bewogen tijdens het zingen.

Ook kan het uitbeelden van emoties, iets toevoegen aan een lied. Het helpt zeker bij de inleving.

Als je zelf muzikaal vaardig bent, kan je natuurlijk aan de gang gaan met meerstemmigheid. Je kan canon zingen, of met doedels laten begeleiden. Maar dan leg je de lat voor u zelf best hoog. Zet daarom in eerste instantie in op samen dezelfde melodie zingen. Als de groep dat goed kan, is de basis gelegd voor plezier in zingen en musiceren.

Het is onze ervaring dat leerlingen muziek graag in hun hele leven verweven, als ze er op een ontspannen manier mee kennis maken, bijvoorbeeld door te zingen. je zal merken dat ze steeds meer naar liedjes en gedichten gaan verwijzen in hun gesprekken.