Duizend pieten

OB-MB

Zoals je weet, heeft Sinterklaas meer dan duizend pieten. En natuurlijk zou bijna ieder kind later wel piet willen worden, want het is een geweldig beroep. Misschien is het niet zo leuk om door schoorstenen te klimmen, maar het is wel geweldig om kinderen blij te maken.

Soms heeft Sint wel eens even te weinig pieten. Dan vraagt hij sommige volwassenen om even hulppiet te zijn. Dat is een heel grote eer! Een piet is toch een soort superman.

Of…. supervrouw, want er zijn natuurlijk ook veel vrouwelijke pieten. Soms zijn zij zelfs hoofdpiet.

Omdat piet zo’n geweldig beroep is, verkleden heel veel kinderen zich in de Sinterklaastijd en ze spelen dan dat ze zo’n geweldige piet zijn! Heb jij dat ook wel eens gedaan?

Sinterklaas heeft duizend pieten.

Duizend pieten, heeft Sinterklaas.

Sinterklaas heeft duizend pieten,

maar de hoofdpiet is de baas.

Doe haar maar na.

Dan is er een dansje:

Stap en tik en een klap beneden

Dan aan de andere kant.

Vervolgens stap en tik hoog.

En stap en tik hoog, de andere kant op.

Dan komt het coupletje weer

Vervolgens komt het dansje terug, maar nu ga je eerst doen alsof je via een touw de schoorsteen inkruipt.

Dan doe je dat de andere kant op.

Daarna draai je een rondje en klapt

en dan het rondje terug en klapt.

Hier vind je de karaoke versie: