10 d Meer liedjes met c d e

Dit zijn de namen uit het blok van 3.

Speel de volgende liedjes ermee:

Liedje 1: De kraan   

2

c           c         c

Drup,   drup,   drup

c            c         c

Drupt   de       kraan

c            c          c         c

Wie      liet      dat       ding

c              c           c

O-         pen      staan?

l.h.  met 3

l.h.  met 4

r.h. met 3

l.h. met 4

l.h.  en r.h. samen

Laat rechts doordruppen.

Laat ze om beurten druppen.

Liedje 2: Rocken

d        c    c     c    d       c      c      c

Ik     ben dol  op  rock-mu-ziek  dus

c       d   d    d       c     d      d        d

mep  ik op   de   toet-sen   man, het

d     c     c          c    d     c     c       c

is  mis-schien  wel knet-ter-hard  maar

d        c     d   c      d   c         c

jij    hoort dat ik   rocken      kan!

l.h.  met 1

l.h.  met 2

r.h. met 2

l.h. met  3

l.h.  en r.h. samen

Liedje 3: Mieke heeft een lammetje

Zet namen van de toetsen boven de woordjes.

e

3      2     1     2           3      3    3

Mie-ke heeft een        lam-me-tje    …

2      2     2                  3     3     3

lam-me-tje     …         lam-me-tje   …

3      2     1     2           3      3    3   1

Mie-ke  heeft een       lam-me-tje zijn

2     2     3      2           1 

vacht-je is     van        wol  … … …

r.h. 3 2 1   4 3 2     5 4 3   en l.h  1 2 3    2 3 4    3 4 5  

l.h.  en r.h. samen

Liedje 4: Ga je mee

d            d                 e

Ga         je               mee  ?

d             d                e 

Naar      de              zee   ?

c         d    e     c       e      c    e    d

Gaan we sa- men    poot-je   ba-den,

d            e                   c

Kom      maar          mee!

d              e                 c

Goed       i-              dee!

r.h. 3 2 1   4 3 2     5 4 3

l.h  1 2 3    2 3 4    3 4 5  

l.h.  en r.h. samen


Liedje 5: Lisa heeft een nieuwe auto gekocht.

c     c   c      c     d     d   e  e    e    e         

Li- sa heeft een nieuwe auto gekocht.

d       d      d       e  e   d    e  

Toet toet toet.   Auto gekocht.

c     c   c      c     d     d   e  e    e    e                   

Li- sa heeft een nieuwe auto gekocht.

d       d      d     e    c           cluster

O    wat   gaat hij hard!      TOET!

Nu kun je ook met de andere toetsen gaan spelen. Klik op deze link.