Kzing op basisscholen

Doordat er vanuit onderwijsland belangstelling was voor onze activiteiten, is Kzing sinds 2014 ook werkzaam op basisscholen. Sinds 2021 geven wij ook lessen op een aantal scholen in het speciaal onderwijs.

Vanuit Kzing worden daar lessen muzische vorming gegeven, waarbij de nadruk ligt op zingen, musiceren, dansen en acteren.

Naast liedjes, leren de leerlingen dus ook van alles over gedichten, muziek in allerlei stijlen, dansen, acteeropdrachten etc.

In samenwerking met een van de scholen, heeft Kzing ook een methode ontwikkeld waarbij het keyboard kan worden ingezet, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw. Geïnteresseerde leerlingen kunnen aan het einde van hun basisschooltijd al heel wat leuke liedjes spelen en de overgang naar de muzieklessen op de middelbare school verloopt soepel. Dit methodische materiaal om muziek te leren lezen, is ook bruikbaar op melodica’s, boomwhackers en metallofoons.

Uiteraard zijn er ook ritme-oefeningen die op het Orff-instrumentarium kunnen worden uitgevoerd, evenals bodypercussies. Maat, ritme, melodie, de muzikale parameters… ze komen allemaal aan bod.

Aansluiting bij leerlijnen en kerndoelen

Door alle korte activiteiten leren de leerlingen een muzikaal jargon, ze ontwikkelen een eigen smaak en leren zich presenteren in dans, zang en acteerspel.

Wanneer er regelmatig van het materiaal gebruik gemaakt wordt, groeien de vaardigheden van de leerlingen. Bij het aanbod is rekening gehouden met de leerlijnen en de kerndoelen.

Door de ervaring die we bij Kzing hebben, zijn deze doelen helemaal vervlochten met het materiaal.

Onderscheidend

Thematisch liedmateriaal, luistermateriaal, materiaal op om te bewegen en nog veel meer!

Het materiaal dat wij maken, onderscheidt zich van ander muzisch materiaal doordat het een sterke maatschappelijke component heeft en aanzet tot reflecteren. Het gaat in op onderwerpen die van belang zijn voor leerlingen van deze leeftijd. Denk aan: de wereld, de ruimte, weerbaarheid, schilderkunst, vrede en vrijheid, groen, hobby’s, feesten, seizoenen, andere culturen, eigen historie etc.

Het materiaal is ook heel eenvoudig door leerkrachten en leerlingen te gebruiken. Het heeft nauwelijks voorbereiding nodig en het kost niet veel tijd. Je kan elke dag even bezig zijn met muziek.

Kinderen kunnen ook op scholen zelfstandig leren musiceren! Kijk op onze scholenwebsite Kzing.tv

Uw school kan zich op Kzing.tv abonneren. 

Als uw school  behoefte heeft aan speciaal muzisch materiaal zoals bijvoorbeeld een lied of gedicht over één van de thema’s die op uw school aan bod komen, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Als het onderwerp voor meerdere scholen geschikt is, maken wij een lied, dans, acteeroefening, gedicht etc. , zonder meerkosten. Zoek dus gerust contact met ons!  Info@kzing.nl