Info Moederdag

OB-MB-BB

Waarom vieren we eigenlijk Moederdag? Juf Ellis vertelt erover.

Deze podcast is voor de onderbouw en de middenbouw.
Deze podcast is voor de bovenbouw.

Als bovenbouwers de informatie liever zelf lezen, kunnen ze de tekst hieronder gebruiken.

Moederdag

Moederdag wordt in veel landen gevierd, maar niet altijd op dezelfde datum. In Nederland vieren we het op de tweede zondag in mei. In veel katholieke landen vieren ze het bijvoorbeeld op een feestdag van Maria, de moeder van Jezus.

Het gebruik komt uit de Verenigde Staten en het ontstond rond 1925. In die tijd waren het de moeders die thuis alles deden. Vanaf het einde van de achttiende eeuw, bedacht met feesten voor een deel van de bevolking. Daar paste Moederdag goed bij. Het schijnt dat Anna Jarvis in 1907 het initiatief nam om Moederdag te gaan vieren.

Haar moeder had zich erg ingezet voor beter moederschap en betere huizen. De moeder van Anna zamelde in de Amerikaanse burgeroorlog medicijnen en voeding in voor moeders die het moeilijk hadden. Anna ging dit ook doen, ter herinnering aan haar moeder en bedacht om op de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder (de tweede zondag in de mei) altijd aan haar moeder te denken. Het feest sloeg meteen aan en werd al snel op heel veel plekken gevierd.

In 1914 werd in de V. S. een wet aangenomen die er een officiële burgerlijke feestdag van maakte.

Europa kende toen nog geen Moederdag. De Eerste Wereldoorlog had ervoor gezorgd dat het gebruik niet was overgewaaid uit de V.S.

Vanaf 1924 hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Landbouw een campagne. Ze stuurden brieven naar scholen en vroegen of onderwijzers er aandacht aan wilden besteden. Ze hoopten daardoor meer bloemen te verkopen. En dat gebeurde hen ook.

Ook de bakkers deden eraan mee. Ze hadden borden op hun bakkerskarren met “Viert Moederdag!” en ze verkochten lekkere dingen. De Koningin kreeg altijd een grote taart op Moederdag.

Maar in de Tweede Wereldoorlog vond Hitler het een heel goed idee. Hij maakte er een dag van voor de Duitse Moeders. Omdat Hitler dit gedaan had was Moederdag in die tijd niet zo populair in Nederland. Maar na een tijdje vergat men dat Hitler het in Europa had “bedacht” en gingen ze het feest toch weer vieren. Vaak heel uitgebreid. Op scholen werd er altijd aandacht aan besteed.

Moederdag is in Nederland altijd bedoeld als een bedankje. Een dag waarop de kinderen eens voor de moeder doen, wat die moeder voor hen doet. Ze brengen ontbijt op bed en geven haar cadeautjes. De oma’s worden natuurlijk niet vergeten. Vaak worden er ook bloemen gegeven. Dat dateert al uit de tijd van Anna Jarvis. Haar moeder was er dol op.

Om eerlijk te zijn, is Moederdag soms ook wel een beetje feest voor winkeliers, omdat zij dan veel mooie cadeautjes voor de moeders verkopen. Anna Jarvis vond het niet goed dat het feest door handelaars “gepikt” werd. Daar ging het haar natuurlijk niet om. Het is vooral erg leuk als kinderen zelf iets moois voor hun moeder maken.

In de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw, waren mensen soms een beetje tegen Moederdag. De vrouwen werden “geëmancipeerd”. Het woord “emancipatie” komt uit het Latijn. Emancipatio betekent dat mensen die achtergesteld worden in de samenleving er actief hun best voor gaan doen om dezelfde rechten te krijgen en een volwaardige plek in de samenleving.

Vrouwen waren in veel opzichten nog achtergesteld bij hun mannen. Een aantal vrouwen vormden samen een feministische beweging. Dat wil zeggen, een beweging die voor gelijke rechten voor de vrouw opkwamn.

Hoewel moeders tegenwoordig ook veel buitenshuis werken en in veel gezinnen iedereen een taak heeft, wordt het feest in Nederland nog steeds gevierd. Het is immers ook een feest om je moeder te laten weten hoeveel je van haar houdt. Sommige kinderen doen dat ook op Valentijnsdag.

De vrouwen wilden dezelfde rechten als de mannen. Ze wilden kunnen werken. Ze wilden de zorg voor hun kinderen met hun mannen delen. Ze wilden de baas zijn over hun eigen lijf. Moederdag vonden ze maar een zoethoudertje van één dag, voor een heleboel dagen ongelijke rechten.

De vrouwen in Nederland hebben tegenwoordig gelijke rechten als de mannen.

Er zijn tegenwoordig ook veel soorten gezinnen. Het is niet altijd één man, één vrouw en kinderen. Vrouwen kunnen tegenwoordig ook met vrouwen trouwen en mannen met mannen. Zo komt het dat sommige kinderen twee moeders hebben en andere kinderen geen. Van sommige kinderen is de moeder overleden. Andere kinderen hebben weer een bonusmoeder, of stiefmoeder….

Hoe het thuis bij jou ook is… jij kent vast wel een persoon die jij op die dag graag in het zonnetje zou willen zetten omdat hij/zij veel voor jou betekent als opvoeder. Die persoon vindt zo’n gedichtje, briefje of muziekstuk vast heel attent!

Fijne Moederdag.